Stigningslinje, ledelinje satt ut før endelig stikking av en vei/trasé. Oftest brukt for å hindre at maksimal tillatt stigning overskrides.