Sporocyste, stadium i leveriktenes utvikling, den første partenogenetiske generasjon i den sneglen som tjener som iktens mellomvert.