Spekulant, person som driver spekulasjon; i alminnelig språkbruk særlig om en som innlater seg på risikable eller tvilsomme forretninger i håp om stor gevinst.