Spekulasjon, kjøp eller salg i den hensikt å tjene på fremtidig pris- eller kursforandring. Særlig vanlig med verdipapirer og valuta.