Spektrohelioskop, instrument for visuelle observasjoner av Solen i monokromatisk lys, oppfunnet av Hale i 1924.