Sosialstatistikk, tallmessig belysning av befolkningens levekår (helsetilstand, forbruk, boforhold m.m.) og levekårsrettede tiltak som helsetjenester, trygdeytelser, utdanningstilbud m.m. En samlet fremstilling av hovedtrekkene i norsk sosialstatistikk gis av Statistisk sentralbyrå i periodiske publikasjoner.