Sodar, instrument som sender ut lydbølger som reflekteres fra atmosfæren og deretter registreres. Refleksjonen blir dopplerforskjøvet når luften beveger seg, derved kan man få informasjon om middelvind og turbulens fra forskjellige lag oppover i luften. Sodaren er godt egnet til å avsløre vindskjær (endring av vind over kort vertikal utstrekning) i nederste 1000 m når det blåser lite på bakken, men har betydelige feilkilder ved sterk vind der instrumentet er plassert.