Snølopper, arter i ordenen spretthaler innen entognater. De kan finnes i store mengder på snø, på høyfjellet som i lavlandet. Næringen består av pollen. Den vanligste i Norge er Hypogastrura socialis, som kan «farge» snøen svart i et antall på over 10 000 individer per m2. Før spretthalene dukker opp på snøoverflaten har de foretatt vandringer fra jordoverflaten oppover i snøen. Det er lite å spise i snøen og vandringene har derfor lite å gjøre med næringstilgang. Antagelig er dette en spredningsbiolgi. De beveger seg på snøen og kommer ned på nye områder. Det er en lav dødelighet blant spretthaler på og i snøen. Det tyder også på at de er relativt trygge for predatorer og derfor ikke taper mye på snøvandringene sine. På breer i Alpene opptrer gletsjerloppe.