Gletsjerloppe, art i ordenen spretthaler, finnes på breer i Alpene. Den er mørk av farge og sees tydelig på snø og is. Den lever av pollen og planterester som har blåst opp fra lavlandet, samt av snøalger. Også andre spretthaler, som snøloppe, finnes på snø og breer.