Smørfett er de fett- og oljeaktige bestanddeler av pattedyrenes melk. Smørfett utgjør en blekgul, salveaktig masse med en eiendommelig behagelig smak og lukt. Det smelter ved 31–35 °C. Består av glyserider, særlig av palmitin- og oljesyre, men også av smør-, kapron-, myristin- og stearinsyre og andre fettsyrer. Kumelk inneholder cirka 4 prosent smørfett. Se også kapronsyre.