Smørfett, de fett- og oljeaktige bestanddeler av pattedyrenes melk. Utgjør en blekgul, salveaktig masse med en eiendommelig behagelig smak og lukt. Det smelter ved 31–35 °C. Består av glyserider, særlig av palmitin- og oljesyre, men også av smør-, kapron-, myristin- og stearinsyre o.a. fettsyrer. Kumelk inneholder ca. 4 % smørfett. Se også kapronsyre.