Slo, innvollene i fisk, i alminnelig språkbruk også gjellene, til dels også hodet.