Slimfisk, benfiskunderorden i ordenen piggfinnefisker. Omfatter i alt seks familier. De er langstrakte fisker med slimet hud, nakne eller med små skjell. Lang rygg- og gattfinne. Vesentlig marine arter. Representert i norske farvann med en art: tangkvabbe.