Tangkvabbe, benfiskart i tangkvabbefamilien. Den blir opptil 30 cm lang. Den lange ryggfinnen har et innhakk mellom bløt- og piggstrålene. Hodet er butt, og munnen har skarpe tenner. Forekommer på hard bunn i tangregionen langs den europeiske atlanterhavskysten, i Norge spredt fra Stavanger til Bergen.