Sløe, gammelt faststående fiskeredskap i elv, bygd av grove trematerialer og stein. Fisk som kom nedover elven med strømmen, ble ledet langs en steinmur og inn i redskapet, hvor fisken ble silt fra og eventuelt ledet ned i en kasse med vann.