Skyteskår, en smal utskjæring i en befestnings voll, mur eller panser, beregnet på bruk av skytevåpen mens skytterne mest mulig var dekket.