Brystvern, mur på festningsverk til beskyttelse av forsvarerne under strid, eller jordvoll foran en skyttergrav eller en kanongrav for beskyttelse av soldatene mot fiendtlig ild; tjener til anlegg for håndskytevåpen. Et brystvern kan også være av stein, eller ved anlegg av mer permanent karakter, av betong. Tykkelsen bestemmes av den beskytning det kan bli utsatt for, og materialet som det er utført av. Kan om vinteren også bygges av tettpakket snø eller is.