Skussmål, vitnesbyrd, attest som husbonden gav sine tjenestefolk, også om attest som skolen gir elevene et antall ganger per skoleår. Nå mest brukt om muntlig omdømme, ry.