Skogtekniker, yrkesutøver med eksamen fra de tidligere skogskolene. Disse skolene er nå en del av det videregående skoleverket, og opplæringen foregår dels på skole og dels i lære i bedrift. Se skogsoperatør.