Lav er sopp som lever i samliv med grønnalger og/eller blågrønnbakterier. Soppen utgjør kroppen til laven. Grønnalgene og blågrønnbakteriene lever i soppen og driver med fotosyntese. Begge har fordel av samlivet. Lav forveksles ofte med mose, som er små planter og som vokser på samme måte som lav i skogbunnen, på stein, jord, bark og lignende.