Skjærevæske, væske som brukes til smøring og kjøling av verktøy og arbeidsstykke ved skjæring og fresing i jern, stål og andre metaller. Alt etter materialtype og operasjon kan skjærevæsken være en mineralolje, en olje/vann-emulsjon, eller en syntetisk (oftest vannholdig) væske.