Skipsverftsbille, billeart i familien fluebiller. En sylindrisk, smal og parallellsidet art med brunoransje kropp og svart hode. Lengde 7–16 mm. Larvene lever i dødt eller døende trevirke, spesielt eik, der de kan opptre i mengder og gnage ganger med diameter på ca. 1 mm. I gammel tid var de fryktede skadedyr i skipsverft i lagret eiketømmer. Arten er i dag sjelden i Norden og kun påtruffet én gang i Norge, nær Larvik på slutten av 1990-tallet.