Fluebiller, insektfamilie i ordenen biller. Ca. 50 arter er kjent på verdensbasis, i Norge finnes det en vanlig, runerisser, og en sjelden, skipsverftsbille. Artene kjennes bl.a. på langstrakt kropp med myke dekkvinger. De kan minne litt om bløtvinger, men er ikke nært beslektet med disse. Larvene er karakteristiske med oppsvulmet forbryst og en lang pigg til «hale». De borer i hardt trevirke, og noen, som skipsverftsbillen, kan være alvorlige skadedyr.