Pelsberedning, den kjemiske, manuelle og mekaniske prosess som pelsskinn må gjennomgå for å bli tilført de egenskaper som er ønskelige for at læret skal bli mykt og lett med bibehold skinnets pelshårkledning. Pelsberedning skjer ved manuell og mekanisk bearbeidelse av det rå skinn under tilsetning av forskjellige kjemikalier og fettstoffer. Uensartede skinnsorter og anvendelser betinger svært forskjellige metoder og hjelpestoffer. I tillegg til den egentlige beredning, nemlig behandling av skinnets lærside, kommer arbeid med sikte på å gi selve pelsmassen de ønskede egenskaper. Klipping og farging av pelsskinn er naturlige oppgaver i et avansert berederi, og mange skinnslag brukes i klipt og/eller farget stand. Pelsberedning gjennomgikk først på 1900-tallet en viss grad av industrialisering og spesialisering. Pelsberedning er nå en avansert prosess, selv om den ennå har beholdt et preg av håndarbeid og sin avhengighet av fagmannens skjønn.