Skåle, hoved- eller våningshuset på vikingens gård. Dette huset kunne også gå under navn av hall, men det er uklart hvorvidt de to benevnelsene refererer seg til forskjellige hustyper. Skålen må i hvert fall ha vært bygd i stavverk med to rekker av bærende stolper inne i rommet, hvorav de som flankerte husbondens høysete ble tillagt spesiell betydning. Den ble avløst av stua av laftet tømmer, sannsynligvis mot slutten av vikingtiden. Den gamle skålen gikk da over til å tjene som uthus, og i den forbindelse er ordet bevart, f.eks. i vedskåle. I sagaene tales det også om gildeskåle etter nevnte tidsskille, hva enten disse fremdeles har vært bygd i stavverk eller ikke.