Sjømidder, middfamilie i ordenen Acariformes. De er meget små, flate midder som kryper omkring i sjøen på tang eller på bunnen. Ca. 300 arter er kjent i verden, et 20-talls i Norge. De synes å ha inntatt alle havets næringsnisjer: noen er algeetere, andre parasitter eller rovdyr. Mange kan dessuten opptre i brakk- eller ferskvann.