Sits, i ridning rytterens kroppsstilling i salen; i kortspill fordelingen av kortene mellom spillerne etter givning.