Sikkerhetskarosseri, konstruksjon som ved trafikkuhell beskytter bilens passasjerrom ved å lede deformasjonskreftene langs baner som fører bort fra bilkupeen. Se bil (Sikkerhet i bil).