Shikiminsyre, en forbindelse som spiller en viktig rolle i biosyntesen av aromatiske forbindelser, f.eks. aminosyrene fenylalanin og tyrosin. Dannes ved kondensasjon av erytrose-4-fosfat og pyrodruesyre. Finnes også i planter.