CH3COCOOH, en av de mest sentrale forbindelsene i stoffskiftet. Den utgjør sluttproduktet i nedbrytningen av glukose i glykolysen under aerobe forhold. Under anaerobe betingelser skjer videre reduksjon til melkesyre, eller i noen organismer til etanol (etter forutgående dekarboksylering). Under aerobe forhold oksideres pyrodruesyre via flere mellomtrinn av pyruvatdehydrogenasekomplekset i mitokondriene til acetyl-koenzym A. (Se oksidativ dekarboksylering.) Salter av pyrodruesyre kalles pyruvater. Pyrodruesyre kan videre omdannes med aminotransferaser til alanin, og med pyruvatkarboksylase til oksaleddiksyre. Den siste reaksjonen er en nøkkelreaksjon både i glukoneogenese og i opprettholdelse av sitronsyresyklus.