Sexisme, undertrykking og nedlatende holdning til menn og kvinner på grunn av kjønn. Begrepet ble introdusert i 1960-årene som en parallell til begrepet rasisme.