Servomekanisme, selvstyrende mekanisme, en spesiell type kontrollsystem basert på tilbakekobling. Se servoteknikk.