Senitokular, okular der strålegangen gjennom en kikkert (ofte en siktekikkert) blir brutt en rett vinkel i forhold til sikteaksens retning ved hjelp av et prisme, et prismesystem eller et speil. Brukes ved steile sikt, f.eks. ved astronomiske observasjoner.