Selhund, i eldre tider utbredt betegnelse for sel. Muligens av tysk Seehund (sjøhund), som også har sin opprinnelse i en rekke selarters hundelignende hodeform.