Sekundærluft er luft som tilføres i ildsteder eller brennere for videre forbrenning av det karbonmonoksidet som ble dannet ved ufullstendig forbrenning med den opprinnelige luften (primærluften).