Savoir-vivre, belevenhet, dannelse, takt; verdenskunnskap.