Sarsi, sarcee, nordamerikansk athapasktalende indianerstamme ved Saskatchewan og Athabasca River i Canada. Historisk og språklig er sarsi forbundet med tsattine, bedre kjent under navnet Beaver Indians, men mot slutten av 1600-tallet skilte de lag med sine stammefrender. Senere slo de seg sammen med siksika og adopterte en slettelandstilpasning. Sarsi representerer den nordligste utløper av slettelandsindianerne. Gruppen har aldri vært tallrik. I 1985 ble det registrert 760 personer, og i 2006 talte Siksika Nation i Alberta ca. 4200, hvorav sarsi utgjør et mindretall.