Saloon, stort rom for møter, utstillinger eller andre aktiviteter; førsteklasses bar (saloon bar) i engelsk pub eller gjestgiveri. I Amerika betyr saloon et skjenkested, vertshus.