Sakkarater er kjemiske forbindelser mellom sukkerarter og bestemte baser, særlig kalsium- og strontiumhydroksid. De spaltes av karbondioksid, noe som utnyttes ved utvinning av sukker.