Særfradrag, ordning med fradrag i inntekten som gis spesielle grupper for at de ikke skal komme for dårlig ut av ligningen. Særfradrag kan gis på grunn av forsørgelsesbyrde, alder, uførhet/redusert ervervsevne, uvanlig store kostnader til sykdom eller liten skatteevne. Det er bestemte regler for hvem som kan motta særfradrag.