Utfylling av skattemelding
Det store flertallet nordmenn både får og leverer skattemelding elektronisk. Antallet som leverer skattemeldingen på papir synker for hvert år.
Utfylling av skattemelding
Av .

Skattemelding er en melding fra skattepliktige til skattemyndighetene som fastsetter grunnlaget for inntekts- og formuesskatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift med mer.

Faktaboks

Også kjent som

frem til 2017 kalt selvangivelse.

Skattemelding for inntekt og formue leveres én gang i året innen en fast frist, av personer og selskaper som har hatt skattepliktig inntekt eller formue i Norge året før. Frem til 2017 kaltes slik skattemelding selvangivelse (nynorsk: sjølvmelding). Systemet med selvangivelse ble innført i Norge i 1911.

Begrepet skattemelding kom i forbindelse med den nye skatteforvaltningsloven som trådte i kraft 1. januar 2017, og hensikten var å få på plass et felles begrep som kunne brukes om flere forhold som har med skatter og avgifter å gjøre.

Skatteetaten bruker begrepet skattemelding om flere ulike meldinger:

  • Skattemelding for formues- og inntektsskatt (tidl. selvangivelse), svalbardskatt og petroleumsskatt
  • Skattemelding for merverdiavgift
  • Skattemelding for særavgifter
  • Skattemelding merverdiavgiftskompensasjon
  • Skattemelding motorkjøretøyavgifter
  • Skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister

Den digitale skattemeldingen slik den så ut i 2021 (skattemeldingen for 2020)
Den digitale skattemeldingen slik den så ut i 2021 (skattemeldingen for 2020)
Av .
Skattemelding i gammelt format.
Skattemelding i gammelt format.
Av .

Skattemeldingen for personer fylles ut på et fastsatt skjema, og den skal inneholde opplysninger om alle skattepliktige inntekter og formue. I tillegg kan man føre opp poster som vil gi fradrag i inntekt og dermed lavere skatt, som for eksempel fagforeningskontingent eller gaver til veldedige organisasjoner. En kan også føre opp gjeld og gjeldsrenter som vil bli trukket fra formue og inntekt før skatten blir regnet ut.

Skattytere får tilsendt utkast til skattemeldingen mellom midten av mars og begynnelsen av april hvert år. For de fleste skattytere inneholder skattemeldingen også en foreløpig skatteberegning. Skattyter har plikt til å sjekke om opplysningene oppgitt i skattemeldingen stemmer og å endre på uriktige opplysninger eller legge til opplysninger som mangler.

Elektronisk skattemelding

Tidligere måtte skattytere selv fylle ut alle postene i selvangivelsesskjemaet. Nå blir mange av postene i meldingen forhåndsutfylt av Skatteetaten basert på opplysninger fra blant annet arbeidsgivere, veldedige organisasjoner og finansforetak. Dette har redusert skattyters arbeid med skattemeldingen betraktelig, da dette nå for mange består i å sjekke om forhåndsutfylte beløp stemmer. Skatteetaten jobber stadig med å forenkle skattemeldingen så den skal bli lettere å fylle ut for skattyterne og lettere å behandle for Skatteetaten.

I 2017 sendte Skatteetaten ut 878 000 av totalt 4 889 000 skattemeldinger på papir. Alle får skattemeldingen elektronisk, med unntak av de som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med stat og kommune. Alle personlig næringsdrivende må levere skattemelding elektronisk, og det er ikke mulig å motta eller levere skattemelding på papir.

Skattemeldingen kan mottas på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. I 2017 ble det sendt cirka 4 182 000 skattemeldinger på bokmål, 477 800 på nynorsk, 200 på samisk og 230 000 på engelsk.

Leveringsfrister

Tidligere måtte selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister være innlevert innen utgangen av januar måned (for næringsdrivende innen utgangen av februar), men etter at likningsmyndighetene fra 1998 leverte forhåndsutfylte (delvis utfylte) selvangivelser, ble fristen flyttet til utgangen av april.

Skattepliktige selskaper, inklusiv enkeltpersonforetak, boer og skattytere som er pålagt regnskapsplikt, har frist til utgangen av mai. Det kan søkes om utsettelse, som vanligvis innvilges automatisk.

Leveringsfritak

Tidligere måtte en skattyter aktivt levere selvangivelsen innen leveringsfristen. Dette er nå endret, slik at en personlig skattyter som ikke har noe å endre eller å fylle ut i den forhåndsutfylte skattemeldingen, får leveringsfritak. I slike tilfeller regnes skattemeldingen automatisk som levert med de opplysningene som står i skattemeldingen ved leveringsfristen. Næringsdrivende kan ikke bruke leveringsfritak.

Det er mulig å endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger i inntil tre år etter leveringsfristen for skattemeldingen. Dette gjelder likevel ikke grunnlag som er fastsatt av skattemyndighetene, eller på områder hvor myndighetene har varslet om at fastsettingen er under kontroll. Til innsending av endringer brukes et eget skjema for endringsmelding.

Opplysningsplikt for tredjeparter

For at Skatteetaten skal kunne forhåndsutfylle skattemeldingen, er de som har utbetalt skattepliktig ytelse, som lønn, pensjon eller trygd til en skattyter, pålagt å sende informasjon om dette. Innrapportering av inntekt omfatter ikke bare vanlig lønnsutbetalinger, men også andre typer skattepliktige ytelser som tips, gratiale, honorarer, lott eller part ved fiske eller fangstvirksomhet og annet. Lønnsopplysningene skal også inneholde informasjon om fradrag som er gjort ved lønnsutbetalinger som for eksempel fradragsberettiget fagforeningskontingent eller medlemsinnskudd til tjenestepensjonsordning.

For å fastsette riktig formue har finansforetak plikt til å innrapportere informasjon om skatteyteres innskuddskonti og lånekonti, innskudd i fond, forsikringer, pensjonsavtaler og andre aktiva som brukes til fastsettelse av skattyters formue.

Tredjeparter som innrapporterer informasjon til skattemyndighetene, er også pliktig å gi en kopi av opplysningene til skattyter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Sverre Olav Lundal

Denne artikkelen manglar mykje på å vera oppdatert. M.a. kjem det ikkje fram at lønstakarar og pensjonistar ikkje treng å levera skattemelding dersom opplysningane i den den tilsende (papir eller elektronisk) skattemeldinga er korrekte og fullstendige

svarte Stig Arild Pettersen

Hei, Sverre Olav. Vi jobber med å finne rett fagansvarlig til å oppdatere hele denne kategorien, og tar med oss dine kommentarer videre i prosessen. Hilsen Stig Arild i redaksjonen.

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg