Skattemelding. Av /NTB. Begrenset gjenbruk

skattemelding

Artikkelstart

Skattemelding er en skatteyters redegjørelse av formues- og inntektsforhold. De som har hatt inntekt eller formue som de er skattepliktige for i Norge, er pliktige til å levere en slik redegjørelse til skattemyndighetene hvert år innen en fastsatt dato.

Faktaboks

Også kjent som

frem til 2017 kalt selvangivelse.

Skattemeldingen brukes hovedsakelig til fastsetting av skatteyters årlig inntekts- og formuesskatt. Skattedataene brukes også av Statistisk Sentralbyrå til utvikling av skattestatestikk.

Frem til 2017 kaltes skattemeldingen selvangivelse. Systemet med selvangivelse ble innført i Norge i 1911.

Skattemeldingens innhold

Skattemeldingen for personer fylles ut på et fastsatt skjema, og den skal inneholde opplysninger om alle skattepliktige inntekter og formue. I tillegg kan man føre opp poster som vil gi fradrag i inntekt og dermed lavere skatt, som for eksempel fagforeningskontingent eller gaver til veldedige organisasjoner. En kan også føre opp gjeld og kostnader forbundet med gjelden som vil bli avregnet mot formue og finansinntekter før skatteberegning blir gjort.

Skatteytere får tilsendt utkast til skattemeldingen i begynnelsen av april hvert år. For de fleste skatteytere inneholder skattemeldingen også en foreløpig skatteberegning. Skatteyter har plikt til å sjekke om opplysningene oppgitt i skattemeldingen stemmer og endre på gale opplysninger eller legge til opplysninger som mangler.

Skattemeldingen kan mottas på bokmål, nynorsk, samisk og engelsk. I 2017 ble det sendt cirka 4 182 000 skattemeldinger på bokmål, 477 800 på nynorsk, 200 på samisk og 230 000 på engelsk.

Elektronisk skattemelding

Tidligere måtte skatteytere selv fylle ut alle postene i selvangivelsesskjemaet. Nå blir de fleste postene i meldingen forhåndsutfylt av Skatteetaten basert på opplysninger fra arbeidsgivere, veldedige organisasjoner og finansforetak. Dette har redusert skatteyters arbeid med skattemeldingen betraktelig, da dette nå for de fleste består i å sjekke om forhåndsutfylte beløp stemmer. Skatteetaten jobber stadig med å forenkle skattemeldingen så den skal bli lettere å fylle ut for skatteyterne og lettere å behandle for Skatteetaten.

I 2017 sendte Skatteetaten ut 878 000 av totalt 4 889 000 skattemeldinger på papir. Alle får skattemeldingen elektronisk, med unntak av de som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon med stat og kommune. Alle personlig næringsdrivende må levere skattemelding elektronisk, og det er ikke mulig å motta eller levere skattemelding på papir.

Leveringsfrister

Tidligere måtte selvangivelsen være innlevert innen utgangen av januar måned, men etter at likningsmyndighetene fra 1998 leverte forhåndsutfylte (delvis utfylte) selvangivelser, ble fristen flyttet til utgangen av april.

Skattepliktige selskaper, inklusiv enkeltpersonforetak, boer og skattytere som er pålagt regnskapsplikt, har frist til utgangen av mai. Det kan søkes om utsettelse, som vanligvis innvilges automatisk.

Leveringsfritak

Tidligere måtte en skatteyter aktivt levere selvangivelsen innen leveringsfristen. Dette er nå endret, slik at en personlig skatteyter som ikke har noe å endre eller å fylle ut i den forhåndsutfylte skattemeldingen, får leveringsfritak. I slike tilfeller regnes skattemeldingen automatisk som levert med de opplysningene som står i skattemeldingen ved leveringsfristen. Næringsdrivende kan ikke bruke leveringsfritak.

Det er mulig å endre opplysninger i tidligere leverte skattemeldinger i inntil tre år. Til dette brukes et eget skjema for endringsmelding.

Opplysningsplikt for tredjeparter

For at skatteetaten skal kunne forhåndsutfylle skattemeldingen, er de som har utbetalt skattepliktig inntekt, pensjon eller trygd til en skatteyter, pålagt å sende informasjon om dette. Innrapportering av inntekt omfatter ikke bare vanlig lønnsutbetalinger, men også andre typer skattepliktige ytelser som tips, gratiale, honorarer, lott eller part ved fiske eller fangstvirksomhet og annet. Lønnsopplysningene skal også inneholde informasjon om fradrag som er gjort ved lønnsutbetalinger som for eksempel fradragsberettiget fagforeningskontingent eller medlemsinnskudd til tjenestepensjonsordning.

For å fastsette riktig formue og beregne eventuelle fradrag er også finansforetak pliktig å innrapportere informasjon om skatteyteres innskuddskonti og lånekonti, innskudd i fond, forsikringer, pensjonsavtaler og andre aktiva som brukes til fastsettelse av skatteyters formue.

Tredjeparter som innrapporterer informasjon til skattemyndighetene er også pliktig å gi en kopi av opplysningene til skatteyter.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer (2)

skrev Sverre Olav Lundal

Denne artikkelen manglar mykje på å vera oppdatert. M.a. kjem det ikkje fram at lønstakarar og pensjonistar ikkje treng å levera skattemelding dersom opplysningane i den den tilsende (papir eller elektronisk) skattemeldinga er korrekte og fullstendige

svarte Stig Arild Pettersen

Hei, Sverre Olav. Vi jobber med å finne rett fagansvarlig til å oppdatere hele denne kategorien, og tar med oss dine kommentarer videre i prosessen. Hilsen Stig Arild i redaksjonen.

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg