Såerle, underart av fuglearten gulerle. Hannen har mørkegrått hode uten lys stripe over øyet. Resten av fuglen er gul med gråsvarte vinger og hale. Bygning og størrelse som linerle. Typisk hekkefugl på høyereliggende myrer i Sør-Norge, men finnes også i lavere strøk spesielt i Nord-Norge.