Ferdighet som man har fått ved øvelse; arbeidsordning; det som tilhører den vanlige, daglige tjeneste (rutineoppdrag, rutinetokt).