Russenøtt, spiselig nøttelignende frø av sembrafuru, Pinus cembra. Ble kjent under dette navnet i Finnmark, dit pomorene brakte dem med seg fra sine reiser.