Rognefiltmidd, middart i familien gallmidder. Mikroskopisk dyr som er årsak til filtgaller på oversiden av bladene hos rogn. Starter som gråhvit, senere rødaktig brun filt, ved sterke angrep også på undersiden. Vanlig over store deler av landet.