Rogenmorene, landskapsform med bueformede, uregelmessige rygger av morenemateriale, orientert på tvers av isbevegelsen og dannet mot slutten av siste istid. Navnet stammer fra Rogenområdet i Sverige, øst for Femunden.