Ripsbladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Som voksen er den 1,5 mm lang og blekgrønn. Den lever på undersiden av ripsblad. Saftsugingen fører til karakteristiske, røde poser eller vabler mellom bladnervene. Er vablene gulgrønne, skyldes skaden den nærbeslektede Cryptomyzus galeopsidis, som vertsskifter med tvetann og dåarter. Ripsbladlus vertsskifter med svinerot. Vingede individer flyr tilbake til rips, hvor det legges egg som overvintrer. Vanlig forekommende over hele landet.