Riehppi, samisk sammensetningsledd i stedsnavn: botndal, vanskelig tilgjengelig dalbotn.