Rettspsykiatrisk undersøkelse, undersøkelse som går ut på å klarlegge om en person siktet for en (ellers) straffbar handling fyller de personlige forutsetningene for å være strafferettslig tilregnelig, eller om det foreligger en psykisk tilstand som gjør at man er strafferettslig utilregnelig, slik at tilstanden kan begrunne særreaksjon (overføring til psykisk helsevern eller tvungen omsorg). Rettspsykiatrisk undersøkelse vil også være aktuelt i andre tilfeller, f.eks. dersom det er spørsmål om siktede er i en psykisk tilstand som kan føre til nedsettelse av straffen til under straffebudets lavmål eller om forvaring. Det er retten som beslutter om siktede skal undergis rettspsykiatrisk undersøkelse. Se også rettspsykiatri.