Programmeringsmetode der en kan oppnå elegante og effektive løsninger ved å la en rutine kalle seg selv. Språk som LISP og Prolog er spesielt konstruert for å bruke rekursjon.