Rekeklo, rødalgeslekt med tallrike arter i alle verdenshav. Inntil 30 cm lange, buskaktige med regelmessig todelt forgrening. Navnet kommer av at skuddspissene ofte ender i to innbøyde grener som ender i en klo. I Norge finnes ca. 10 arter. Vanlig rekelo, Ceramium virgatum, vokser på fjell og på andre alger fra fjæresonen og ned til 20 m dyp langs hele kysten.